Monumentje voor André de Vries (1965-2017)

Monumentje voor André de Vries (1965-2017)

In de afgelopen jaren had ik een collega-filosoof, André de Vries, die zo enthousiast raakte over de Driewereldentheorie dat hij een vervolg wilde schrijven op mijn proefschrift en met professor Theo Kuipers als promotor en mij als co-promotor gebeurde dat ook in 2009: hij promoveerde toen op het proefschrift “De emergentie en evolutie van drie werelden” en hij typeerde dat als een ‘tweede revisie’ waarbij mijn revisie als 3Wt-R de eerste was. Daarna publiceerde hij nog enkele artikelen over zijn uitwerking die hij 3Wt-R2 noemde.

Maar hij bleek ernstig ziek en in 2017 kwam hij te overlijden. In zijn laatste maanden schreven hij en Erno Eskens, toenmalig programmadirecteur van de ISVW, elkaar lange brieven die kort voor zijn overlijden nog zijn gepubliceerd in het boek “Amor Fati”. In dat boek gaat het ook regelmatig over de driewereldentheorie.

Bij mijn laatste bezoek aan hem zegde ik toe mijn Grote Boek over het Triadisme aan hem op te dragen en dat deed hem nog even goed.

Een hoofdstuk uit zijn proefschrift dat hij op de eerdere versie van deze site had gepubliceerd is hieronder te vinden, als deel van zijn nagelaten werk.