Over de auteur

Over de auteur

Ik ben Eite Veening, van 1947.

Voorafgaand aan mijn pensionering had ik banen in het (post-)academisch onderwijs voor hulpverleners en artsen en een filosofische consultatiepraktijk (zie fcp-hoofdzaak.nl).

In 1998 promoveerde ik bij de hoogleraren Theo Kuipers en Lolle Nauta op het proefschrift “Over de Werkelijkheid van Drie Werelden, een pleidooi voor en een herziening van Poppers Driewereldentheorie”. Enkele teksten op deze site zijn afkomstig uit dit proefschrift.

Na mijn pensionering heb ik o.a. gestaag gewerkt aan het boek dat nu klaar is: “Triadisme. Mensen, werelden, puzzels, zorg”. Dat is geschreven voor een breder publiek dan het proefschrift en het denken over de 3Wt heeft niet stil gestaan. Achter dat boek staat nu een punt, maar in mijn denken is dat een komma en ik werk dan ook rustig verder aan vervolgen daarop.