Blogberichten

Blogberichten

Alle teksten die nu volgen veronderstellen bekendheid met het Triadisme, zoals dat is uiteengezet in het gelijknamige boek uit 2019. Ik veronderstel dus dat de lezer bekend is met leefwerelden (3), leefstreken, triamiek, intrane relaties, andipunten en wat dies meer zij…

Deze teksten betreffen enerzijds ‘actualiteiten’; discussies of kwesties uit de pers en in het nieuws. Daar zullen zeker “Berkelytjes” bij zitten: voorbeelden van dat “eerst werpen wij het stof op en dan klagen wij dat wij niets kunnen zien”.

En anderzijds zullen dit ‘overpeinzingen’ zijn bij boeken uit de eigen kast; publicaties van vroeger en nu die me raakten en/of aan het denken zetten (en hier is het mooi dat dat werkwoord “zetten” zowel als tegenwoordige als als verleden tijd gelezen kan worden).

Door de triadistische bril gelezen krijgen boeken soms een andere strekking dan zonder die bril.