Welkom op de website over de filosofie van het Triadisme

Welkom op de website over de filosofie van het Triadisme

Introductie

Deze site is bedoeld om meer bekendheid te geven aan het Triadisme; een filosofische theorie die is gebaseerd op de driewereldentheorie van Karl Popper.

Ik promoveerde in 1998 op een proefschrift over deze driewereldentheorie (afgekort 3Wt) en presenteerde in dat proefschrift een aanvulling op en een herziening van die theorie (afgekort de 3Wt-R, met de R van Revisie). Intussen (we zijn 20 jaar verder) is een leesbaar vervolg op dat proefschrift beschikbaar; alle gegevens over dit nieuwe boek (“Triadisme. Mensen, werelden, puzzels, zorg”) vindt u rechts in het menu.

Ik ben het Triadisme gaan noemen; als alternatief voor het dominante Monisme en het gesmade Dualisme.

U vindt op deze site (zie het menu rechts) een samenvatting van de theorie, de informatie over het boek, u vindt de oerteksten van Popper zelf, u vindt samenvattingen van voorgangers of verwanten, u treft de ‘handleidingen’ aan waarin naar het boek wordt verwezen (en die zonder dat boek onbegrijpelijk zijn), u kunt meelezen met wat ik als vervolgen schrijf, u vindt enige informatie over de auteur van dit alles en tenslotte vindt u nog een klein monumentje voor wijlen een collega: André de Vries, bij leven een enthousiast “triadist” die een aantal bijdragen aan de vorige versie van deze website toevoegde. 

Verder vindt u een Engelstalige tekst met een beknopte presentatie van het triadisme.

Deze site is ook bedoeld als een platform voor discussie en verdere ontwikkeling van deze theorie; contact kan via info@triadism.org