Home       E-mail Dutch     English

Lastige kwesties

Natuurlijk is met het Triadisme niet in een keer alles duidelijk.
atuurlijk zijn er kwesties die zelfs na een triadistische analyse lastig blijven.
Maar het lijkt me goed om daartoe pas na een zorgvuldige analyse te concluderen.
Want wat lastig lijkt kan en zal ook vaak een zaak zijn van onvoldoende uitgewerkte c-entiteiten: we kunnen het niet goed doordenken omdat we de begrippen of concepten er (nog) niet voor hebben.
En we zijn het triadisme ook niet gewend..

Een bekende lastige kwestie voor het Triadisme is “het sociale”. Er is in de kritieken op Poppers 3Wt een aantal keren voorgesteld om de wereld III van de concepten te vervangen door een wereld III van de sociale “feiten”.
Ik denk dat “het sociale” altijd te analyseren is als een combinatie van materiele of fysieke “feiten”, van opvattingen en ideeën of concepten, en van mentale attitudes van mensen tot die beide. En dus is het sociale een combinatie van de 3 soorten entiteiten in een specifieke samenhang.
Een collectieve leefwereldencombinatie dus.
Waarop ecologische regels van toepassing zijn: sommige entiteiten uit de ene wereld combineren beter met entiteiten uit een andere dan sommige andere entiteiten.

Maar anderen weten misschien lastiger kwesties…..

We wachten af…