Home       E-mail Dutch     English

De theorie samengevat

De theorie houdt in dat alles wat bestaat kan worden ingedeeld in drie groepen of soorten “zijnden” of entiteiten en dat alle drie soorten even “echt” bestaan.
Popper zelf scheef, in navolging van anderen, over 3 “werelden” en een wereld is dan een complex van zeer diverse maar toch bij elkaar horende entiteiten.

Fysieke entiteiten bestaan overduidelijk; ook als we ze niet direct kunnen waarnemen zoals straling. Bij Popper is dat Wereld 1.

Mentale entiteiten bestaan overduidelijk; wie iets ervaart, beleeft, meemaakt, voelt, waarneemt, kan niet anders dan die ervaring etc. als een niet te negeren en te ontkennen werkelijkheid beschouwen. Als we ons iets “verbeelden”, dan bestaat die verbeelding nog steeds echt; hoogstens past het verbeeldde niet bij iets buiten die persoonlijke ervaring. Bij Popper is dat Wereld 2.

Conceptuele entiteiten bestaan overduidelijk; het is onmogelijk om de gewone concepten te negeren of te ontkennen. In het voorgaande hebben we er al tientallen genoemd. We kunnen concepten eventueel relativeren, maar dat is dan bijna altijd vanuit andere concepten. Bij Popper is dat Wereld 3.

Meer dan deze drie “bestaan” niet; minder ook niet. Ook al is een ervaring meestal een ervaring van iets fysieks; de ervaring en het ervarene vallen niet samen en de ervaring van iets fysieks is een ander soort werkelijkheid dan het fysieke ervarene.
Ook al is een ervaring te conceptualiseren; het concept is niet de ervaring.
De kaart is niet het landschap.
Het menu is niet het diner.
Van een kookboek kun je niet eten.