Home       E-mail Dutch     English

Introductie

Deze site is bedoeld om meer bekendheid te geven aan het triadisme; een filosofische theorie gebaseerd op de driewereldentheorie van Karl Popper.

Deze site is het initiatief van een filosoof die in 1998 promoveerde op een proefschrift over de driewereldentheorie (afgekort 3Wt) en die in dat proefschrift een aanvulling op en een herziening van die theorie voorstelt (afgekort de 3Wt-R, met de R van Revisie). Die filosoof is nog steeds zo enthousiast over deze theorie is dat hij momenteel een leesbaar vervolg op zijn proefschrift schrijft.

Actueel: op 24 en 25 februari 2018 is er weer een ISVW-congres. Meer informatie volgt.

Triadisme is de metafysische theorie dat er eigenlijk, in laatste instantie dus, drie soorten entiteiten bestaan of zijn: fysische, mentale en conceptuele. En dat deze drie wel vaak samenhangen, maar nooit gelijk zijn. Geen van deze drie soorten entiteiten is dus reduceerbaar tot een van de twee andere soorten.
Omdat die soortgelijke entiteiten onderling wel vaak nauw samenhangen, formuleren we dat er 3 werelden zijn; een van de fysieke, een van de mentale en een van de conceptuele entiteiten. Een wereld dus een verzameling entiteiten van eenzelfde soort.
In filosofentaal geformuleerd: het triadisme is bedoeld als een correctie van de gangbare monismen en dualismen. Anders gezegd: er zijn drie substanties.
Zeker niet minder, maar ook niet meer.

Het triadisme is niet alleen een boeiende maar ook een zinnige en handige theorie, omdat alle mogelijke puzzels met behulp van het triadisme zijn te analyseren en omdat met het triadisme ook duidelijk gemaakt kan worden dat en waarom tal van puzzels principieel onoplosbaar zijn.

Deze site is ook bedoeld als een platform voor discussie en verdere ontwikkeling van deze theorie.

IN MEMORIAM ANDRE DE VRIES (1965-2017)

Op 24 juli j.l. overleed mijn gewaardeerde collega André de Vries na een slopend ziekbed. Daarmee kwam een eind aan een jarenlange samenwerking en wederzijdse inspiratie; als filosoof 'van het Triadisme' en ook als filosofisch consulent. Hij promoveerde in 2008 op de Driewereldentheorie en voegde daar accenten aan toe. Op deze website zijn er enkele te lezen. Tot zijn levenseinde toe bleef hij hierover nadenken, zoals ook te lezen is in het recent verschenen boek 'Amor Fati' dat hij samen met zijn vriend Erno Eskens schreef naar aanleiding van zijn ziekte en ziekbed (Uitg. ISVW 2017) en waarvan hij de publicatie nog heeft mogen meemaken. Kort voor zijn overlijden kon ik hem nog bezoeken en spreken en over dit Triadisme was hij nog lang niet uitgedacht. Maar het is voorbij. Zijn teksten blijven op deze site staan en ik zal zijn inbreng missen. Eite Veening